Se ha producido un error en este gadget.

Wic Wac Woe

  • Descripció:
Ahir, dia 27 de Gener vam iniciar la sessió de Seminari del segon Semestre amb la nostre tutora Imma Gómez.
Primer de tot vam realitzar les presentacions de cada company, inclosa la tutora. Explicant quo som, quina edat tenim, on vivim, les nostres aficions, etc.

Tot seguit ens va explicar moltes de les activitats que realitzaríem al llarg del semestre. Aquestes van ser les següents:
  1. Actualitat educativa: En el meu cas faré aquesta activitat el dia 4 de febrer.
  2. Lectura en veu alta: S'ha de portar preparat un text i llegir-lo ho millor possible davant dels companys. En el meu cas, aquesta activitat la faré el dia 15 d'abril.
  3. Escriure al blog: s'han de seguir les pautes que ens va donar el full. En definitiva, s'ha d'escriure al blog cada dia que hi hagi seminari.
  4. Llegir dos llibres: El primer que haurem de llegir serà el llibre que es titula "Educació i vida quotidiana. històries breus de llarga durada" de l'autora Eulàlia Bosch. Aquest treball s'haurà d'entregar el dia 3 de març havent seguint el guió que ens va entregar la tutora. El segon, serà un llibre de Carmen Riera, el llibre que nosaltres vulguem, però com a mínim hauran de llegir aquell llibre dues persones, ja que després s'haurà de fer un treball i a classe es farà una tertúlia. Aquest treball s'ha de portar fet el dia 15 d'abril.
  5. Qüestionari per a orientar la primera entrevista amb la tutora
  6. Entrevista: Es realitzarà una entrevista personal i individualitzada. En el meu cas serà el dia 18 de febrer.
  7. 6h de lletres: El dia de Sant Jordi es realitzarà una activitat que tracta de que els alumnes de Blanquerna vagin llegint durant 6 hores. Per aquest motiu el dia 14 d'abril es dedicarà la sessió de seminari a preparar el dia de Sant Jordi. És a dir, haurem de portar un text que duri uns 2-3 minuts i llegir-lo a Seminari, i la persona que millor llegeixi ens representarà com a Seminari en la Diada.
A més a més també ens va donar un calendari de la Blanquerna del 2010, les normes per llegir en veu alta i el tríptic de Sant Jordi (per presentar-se a alguns dels concursos).


  • Reflexió
El primer dia de seminari va anar bastant bé. Vaig poder conèixer alguns dels meus companys que coneixia gaire, mitjançant les presentacions.
Pel que he pogut observar tornarem a tenir molta feina, almenys a seminari. Però és el que toca ara mateix. Estudiar i esforçar-se.