Se ha producido un error en este gadget.

Wic Wac Woe

  • Descripció:
Avui ha estat el segon dia de Seminari amb la professora Lluïsa Cirera. Ha començat a donar-nos les dates de les entrevistes, que en el meu cas la realitzaré el dia 16. d'octubre Després a continuïtat explicar-nos una feina nova que tracta de l'actualitat educativa que consistirà mitjançant una fitxa, que ens ha entregat en aquell moment, portar un retall sobre l'educació sobre la setmana passada i amb aquest retall s'haurà de fer una explicació de les idees principals i una reflexió, aquesta fitxa s'haurà de fer unes 15 copies pels nostres companys de seminari; aquesta activitat la realitzaré el dia 11 de novembre.
Seguidament ens ha explicat una altre activitat que tracta de portar un objecte personal i el dia indicat (21 d'octubre, en el meu cas) s'haurà de realitzar una exposició oral d'aproximadament uns 3 o 4 minuts, que anteriorment haurem d'haver fet un guió per aquesta exposició.
Després d'haver-nos dit les activitats pertinents ens ha donat un qüestionari, que hem respòs les qüestions a classe, però que haurem d'entregar l'enquesta el dia de l'entrevista.
A continuació, la professora Lluïsa Cirera ens ha preguntat: Què ens sembla Blanquerna, en aquestes dues setmanes?. Cadascú ha aportat la seva opinió, com per exemple: Que els professors són molt exigents, les classes són més reduïdes en comparació a la resta d'universitats, atenció personalitzada, més contacte entre professor i alumne i entre d'altres.
I per últim, en ha donat un article: "El retorn de la disciplina" de Francesc Torralba Roselló. L'hem llegit a classe i hem realitzat un petit debat i a més a més hem pogut aportar experiències personals nostres amb els nens.

  • Reflexió:
En la meva opinió crec que la disciplina és molt important en l'educació. Crec que la disciplina de fa uns anys i la disciplina d'ara no són les més correctes, ja que en la primera els mestres abusaven de la seva autoritat, en canvi la segona els alumnes abusen de la confiança dels mestres i aprofiten el màxim. Hauríem de trobar un punt mig entre aquestes dues disciplines encara que és molt complicat canviar d'un dia per un altre. No obstant, cal afegir que no només hem de aportar disciplina a l'escola, sinó que els que tenen més "feina" són els pares a casa, ja que, si els pares no imposen la disciplina el nen podria actuar de la manera que volgués i és quan el mestre es trobaria possiblement amb algun conflicte a classe.

  • Aprofundiment:
Crec que l'article que hem llegit a classe sobre la disciplina a l'escola és molt important pels professors. Per això he decidit ampliar aquest tema i posar un enllaç d'Internet sobre "La disciplina a les aules".

La setmana passada vam realitzar un exercici a classe el qual consistia en reduir una imatge.
Ara m'he dedicat a reduir la imatge, però
afegint-t’hi uns filtres. Els passos que he seguit per aconseguir el resultat d'aquesta foto han sigut els següents: Primer de tot he anat a "recortar" on he canviat el tamany 305 d'amplada i 500 d'allargada i tot seguit he marcat la opció de "fijo: proporción aspecto", a partir d'aquí he retallat la fotografia a la medida adequada.
A continuació he anat a "imatge" i a "escalar" on he tornat a posar 305 d'amplada i 500 d'allargada, i després he anat a "ver" i ho he ampliat al 100%.
Com podeu observar aquesta imatge ha estat modificada: el primer retoc que he realitzar ha estat el de "Supernova" ("filtros"/"Luces y sombras"/ "Supernova"); el segon ha sigut el de "viñeta" ("filtros"/"artísticos"/"viñeta"); i per últim ha estat el de "viento" ("filtros"/"distorsiones"/"viento").

Tot seguit, he guardat la imatge en format Jpeg, ja que així m'ocuparà menys espai perquè està comprimit. He anat a "archivo"/"guardar"/"opciones avanzadas" (aquí he desmarcat els punts on posa "Guardar los datos EXIF", i, "Guardar miniatura", ja que, això fa que ens ocupi molt la imatge. Després he canviat la capacitat fins a 13,8 KB.

I aquest ha estat el resultat del procés.

Com diu la mònica Gutiérrez, companya de seminari, coincidim aproximadament en la mateixa reflexió del que vam fer el primer dia.

Un altre cas, seria de la meva altre companya Mònica de haro, que estic d'acor amb el que posar sobre les noves tecnologies.
Ahir dia 23 de setembre de 12'30 a 14'30 va començar el primer dia de seminari.

  • Descripció:
Va comença la sessió amb dos rondes de descripció personal, en la primera ronda es van realitzar les següents preguntes: com ens diem, on i què hem estudiat, per què hem escollit la carrera i per què hem escollit la Universitat Ramón Llull; en la següent ronda cadascú va parlar de les seves aficions. A més a més la nostre tutora ens va fer una petita explicació sobre la Universitat Ramón Llull, és a dir, quan va sorgir, quan Blanquerna va fer una coalició amb aquesta universitat, etc.
Tot seguit la nostre tutora, la Sra. Lluïsa Cirera, ens va donar dos fulls: el primer un llistat de les 15 persones que formem aquell seminari, i el segon un calendari amb una sèrie d'anotacions, més concretament treballs que es realitzaran durant aquest semestre.

A continuació, ens va donar un altre full: CRITERIS PER A L'ELABORAC
IÓ I LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS. Vam fer una ronda per què cada alumne llegís un tros d'aquest document.

Després la tutora ens va donar uns altres fulls: CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES NORMATIVA; INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE BIBLIOTECA; WEB DE LES BIBLIOTEQUES BLANQUERNA. (aquests documents els hem de llegir a casa)

I per últim, vam acabar la sessió amb
el retall d'un diari sobre Jaume Pagès que vam llegir a classe tots junts.

  • Reflexió:
Crec que la descripció de cada alumne ens ha servit a la resta de companys per conèixer més aquella persona, i també a la gent que té por a parlar en públic començar a trencar el gel. (és el meu cas).
També tots aquells fulls d'informació sobre la biblioteca ens anirà molt bé.
Però sobretot els fulls de "criteris per a l'elaboració i la presentació de treballs" i la "citacions bibliogràfiques normativa", ja que, aquests seran les normes que sempre haurem de seguir en aquests 4 anys de carrera.
I per últim, vull fer una petita reflexió sobre el que va passar Jaume Pagès amb la anorèxia de la seva filla. És molt dur veure a una de les persones que més estimes en aquell estat tan mental com físic. Però es pot sentir molt orgullós de que la seva fi
lla s'hagi pogut recuperar d'aquesta malaltia, ja que, moltes persones (la gran majoria dones) no es recuperen.


  • Aprofundiment
COMENCEM!!!!! VULL SER MESTRE!


Avui en dia els joves tots fem servir les tecnologies. En el meu cas faig servir tot tipus de tecnologies com per exemple: mòbil, càmera de fer fotografies i ordinador portàtil.

Concretament amb el mòbil, mentres estic pel carrer o al metro i veig que tinc per una bona estona m'agrada ficar-me a Internet, el que no m'agrada és la factura que m'arriba desprès a casa.
Normalment, quan estic a casa, treballo a l'ordinador portàtil, sobretot al Messenger podria dir que sóc una mica addicte a aquest meravellós programa. També m'agrada entrar al facebook, encara que hi han coses que encara em falten per descobrir, però últimament tinc molt abandonat el fotolog i el twenty.
A més a més m'agrada molt fer fotografies i a vegades amb el programa ACDSee Pro les retoco si veig algun defecte gran, tampoc m'hi passo hores i hores.

No obstant, quan anava a l'escola era una de les poques nenes que no tenia ordinador a casa. Però a l'escola teníem aula d'informàtica i almenys un cop a la setmana hi anàvem. A primària , de primer a quart jugàvem a jocs interactius del famós edu.cat, i de cinquè a sisè ens van ensenyar a utilitzar el Word 98.
Però quan vaig començar l'institut els meus pares van decidir comprar-me un ordinador i a partir d'aquest moment vaig començar a descobrir el que eren les noves tecnologies. Afegint a més a més que a l'institut teníem classe de tecnologia i a segon de l'ESO vaig tindre una assignatura que era la creació d'una pàgina web. A més a més, cal esmentar que amb el pas del temps vaig deixar de fer consultes als llibres i les vaig fer a partir d’Internet o de l’Encarta online. Internet m’ha servit per moltes coses que m’han demanat els professors al llarg de tot aquest temps. Al meu ordinador no només hi ha el Messenger, sinó que també tinc tot de programes d’Office, diccionaris d’anglès, català i espanyol que tot això m’ha ajudat i m’ajudarà a facilitar-me l’estudi amb fluïdesa i qualitat.

Novament les noves tecnologies operen al nostre favor.

Tot aquest temps d'aprenentatge amb tots els nous aparells m'ha servit de gran experiència i alhora de resoldre qualsevol problema casa meva tothom acudeix a mi. És el que té haver nascut en aquests temps en la que les noves tecnologies ho dominen tot.

Tot i això, no tot es positiu en aquest món. El que alguns fem un bon ús, altres l'utilitzen per a benefici propi o inclús per a la delinqüència, és a dir, les estafes a través de falses pàgines bancàries, pornografia infantil, pedofília, etc. i tot una sèrie de múltiples delictes que la immensa Red pot facilitar a persones que vulguin donar-li un mal ús d'ell.